Andrena argentata – Pszczolinka macierzankowa

Andrenidae – Pszczolinkowate
Znana tez jako pszczolinka wierzbowo-macierzankowa. Stosunkowo mała głowa oraz tułów samicy pokryte żółtawymi włoskami; boki tułowia samca pokryte dłuższymi i jaśniejszymi, oraz bardziej srebrzystymi włoskami niż u samicy – stąd zapewne nazwa gatunkowa (argentata znaczy srebrzysta – w terenie świeże, niewytarte samce srebrzą się w locie). Odwłok skąpo owłosiony, na tylnych krawędziach tergitów 2-4 (5) przepaski z białych włosków – przepaska na tergicie 2 zwykle wąsko przerwana, kolejne również rozerwane po środku bądź jednolite.

Warszawa 11.05.2022 ♀ Fot. Justyna Kierat

Warszawa 11.05.2022 ♀ Fot. Justyna Kierat

Warszawa 11.05.2022 ♀ Fot. Justyna Kierat

Warszawa 11.05.2022 ♀ Fot. Justyna Kierat

  1. Status. Zapewne nierzadka
  2. Siedlisko. Wydmy śródlądowe, murawy kserotermiczne i psammofilne, wrzosowiska, kwietne łąki i ugory. Gniazduje w ziemi, zwykle w małych agregacjach
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 8-10 mm, samca 7.5-9 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar; chętnie odwiedza kwiaty wrzosów, a wiosną wierzb. Larwy żywią się mieszaniną nektaru i pyłku
  7. Podobne. Liczne inne pszczolinki, w tym Andrena barbilabris. Identyfikacja na podstawie zdjęć terenowych zwykle niewykonalna (autorka oznaczyła gatunek pod binokularem)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Justyna Kierat
  9. Więcej o gatunku

Warszawa 11.05.2022 Wejście do gniazda trudno odnaleźć – jest częściowo zasypane i słabo widoczne Fot. Justyna Kierat


avidal

Leave a Reply