Andrena barbilabris – Pszczolinka małogłowa

Andrenidae – Pszczolinkowate
Znana także pod nazwą pszczolinka wierzbowo-jagodnikowa. Głowa stosunkowo mała w porównaniu do innych pszczolinek, u obu płci jej szerokość znacznie przekracza jej długość. Nadustek samicy z długimi, jasnymi włoskami. Owłosienie tułowia gęste i długie, u samic żółte, u samców zwykle białosrebrzyste. Przepaski na tergitach szarawobiałe; pierwsze dwie przepaski słabiej zaznaczone, a u samców zwykle przerwane po środku.

An.barbilabris

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark

A.barbilabris

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark

A barbilabris

Lubin 22.04.2019 ♀ Fot. Meadowlark

 1. Liczebność. Nierzadka, liczniejsza na południu kraju
 2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte oraz ukwiecone łąki, przydroża, ugory i polany. Gniazduje w piaszczystej glebie skąpo pokrytej roślinnością
 3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
 4. Aktywność. Koniec marca – czerwiec; jedno lub dwa pokolenia w sezonie
 5. Lokalizacja. Dolnośląskie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar, a larwy także pyłek – samice nie są wybredne przy wyborze kwiatów
 7. Podobne. Liczne inne pszczolinki; identyfikację wydatnie ułatwia kształt i wielkość głowy – przydatne opatrzenie
 8. Uwagi. Pasożytami gniazdowym są Sphecodes reticulatus, Sphecodes pellucidus i Nomada alboguttata
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki
 10. Uwagi 3. Autorka obserwacji – Meadowlark
 11. A.barbilabris u Meadowlark

Lubin 12.05.2020 In copula Fot. Meadowlark


avidal

Leave a Reply