Nomada alboguttata – Koczownica tymiankówka

Apidae – Pszczołowate
Głowa czarna, u samicy z czerwonymi plamkami przy wewnętrznych krawędziach oczu. Scutum w znacznej mierze czarne, zwłaszcza u samca – -u samicy zwykle dobrze widoczne dwie podłużne, czerwone smugi. Scutellum nieco wyniesione ponad scutum – istotna cecha diagnostyczna gatunku (konieczny widok z boku); u samicy intensywnie czerwone, u samca czarne. Nasada odwłoka u samicy intensywnie czarna. Na tergitach 2 i 3 białe lub bladożółte plamy – przy czym plamy na T2 są wyraźnie większe od plam na T3, które mogą całkowicie zanikać. Na tergicie czwartym dwie wąskie, w zarysie prostokątne, bladożółte lub białe plamki. Na tergicie piątym duża plama, rozleglejsza u samicy. Na wierzchołku tylnej goleni u obu płci obecne kolce (od 4  do 6) – czarne u samicy, jasne u samca – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Czułki samicy czerwone poza niekiedy czarnym trzonkiem, czułki samca wyraźnie ciemniejsze.

Podkowa Leśna 09.05.2023 Fot. Teresa Stolarczyk

Będzino 15.05.2020 ♀ Fot. Augustyna

Będzino 15.05.2020 ♀ Fot. Augustyna

Będzino 15.05.2020 ♀ Fot. Augustyna

  1. Status. Pospolita i bardzo liczna. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, łąki, polany, wydmy śródleśne, wrzosowiska, przydroża, kwietne tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 8-10 mm, samca 7-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Kleptopasożytnicze larwy zabijają larwy gospodarza i pożerają przygotowane zapasy – wśród gatunków żywicielskich wymienia się Andrena barbilabris i Andrena argentata
  7. Podobne. Liczne inne koczownice, zwłaszcza z grupy gatunkowej. Bardzo podobnie ubarwiona Nomada striata i Nomada guttulata różnią się min. scutellum nie wystającym ponad scutum i długością ostrogi na tylnej goleni – niemniej w terenie o pomyłkę nietrudno, zwłaszcza w przypadku samców. Z kolei Nomada buccata jest wyraźnie mniejsza – dorasta do 5 mm
  8. Uwagi. Autorki obserwacji – Augustyna Teresa Stolarczyk

Podkowa Leśna 05.05.2023 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Podkowa Leśna 2023 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Podkowa Leśna 2023 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

Leave a Reply