Megachile apicalis – Miesierka nadustka

Megachilidae – Miesierkowate
Głowa i tułów czarne, jasno owłosione. Dolna krawędź nadustka samicy z wyraźnym wyrostkiem o zaokrąglonych krawędziach – cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok czarny z jasnymi przepaskami poprzecznymi na wszystkich tergitach, wyraźnie przewężonymi po środku lub wręcz przerwanymi (zwłaszcza na tergitach 4-5). Boki tergitów 2 i 3 u obu płci z nieco wypłaszczonymi i pozbawione punktowania, owalnymi poletkami – jest to istotna cecha diagnostyczna gatunku, widoczna niestety tylko na dużym zbliżeniu. Szczoteczka brzuszna czarna.

Wrocław 04.07.2022 ♀ Fot. Meadowlark

Wrocław 04.07.2022 Fot. Meadowlark

Wrocław 04.07.2022 Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Gatunek południowoeuropejski, w Polsce rzadko i sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Rozmaite ciepłe i ukwiecone tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice magazynują pyłek i nektar, najczęściej z kwiatów roślin z rodziny złożonych. Gniazda zakładają w drewnie, bądź w pustych łodygach roślin Zdarza się, że anektują gniazdo innej miesierki, przepędzając prawowitą właścicielkę
  7. Podobne. Samicę można odróżnić po kształcie nadustka i barwie szczoteczki brzusznej. Samiec znacznie trudniejszy do rozpoznania, zwłaszcza w terenie
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Meadowlark
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Darecki

avidal

Leave a Reply