Stelis punctulatissima – Szmeronia ciemnoskrzydła

Megachilidae – Miesierkowate
Ciało zwarte, czarne, skąpo jasno owłosione, bardzo grubo i gęsto punktowane. Na tergitach brak jasnych plam; tylne krawędzie tergitów złociście podkreślone – lecz nie są to przepaski utworzone ze sfilcowanych włosków, jak u większości u pszczół. Golenie zawsze czarne. Skrzydła przyciemnione; w przednim skrzydle dwie komórki kubitalne Cu.

Kraków 12.06.2021 Fot. Justyna Kierat

Kraków 12.06.2021 Fot. Justyna Kierat

  1. Status. Szeroko rozsiedlona, lecz nieliczna i rzadko obserwowana pomimo szerokiego spektrum gatunków żywicielskich
  2. Siedlisko. Rozmaite ciepłe tereny otwarte z gniazdami gatunków żywicielskich, oraz ogrody, ukwiecone łąki i murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są kleptopasożytami gniazdowymi Pseudoanthidium lituratum, Anthidium oblongatum, Hoplitis adunca, Anthidium manicatum, wielu gatunków murarek z rodzaju Osmia i innych miesierkowatych. Larwa szmeroni najpierw wysysa jajo złożone przez samicę gospodarza, a potem pożera zgromadzone zapasy pyłku i nektaru
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju róznią się w zależności od gatunku brakiem jasno podkreślonych tylnych krawędzi tergitów lub obecnością jasnych plam na tergitach; na ogół są także zauważalnie mniejsze
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Justyna Kierat
  9. Więcej o gatunku

Kraków 12.06.2021 Wyraźnie widać jasne tylne krawędzie tergitów Fot. Justyna Kierat

Kraków 12.06.2021 Fot. Justyna Kierat


avidal

Leave a Reply