Pseudoanthidium lituratum – Makatka czarnogrzbieta

Megachilidae – Miesierkowate
Znana również jako Pseudoanthidium nanum. Nazywana także pseudomakatką czarnogrzbietą. Ciało czarne. Twarz samicy czarna z parą żółtych plam; żółte plamy także z tyłu głowy. Twarz samca żółta. Odwłok czarny z żółtymi relatywnie małymi plamkami przy bocznych krawędziach tergitów; plamy na każdym tergicie są szeroko rozdzielone. Uda dwubarwne – czarne u nasady, czerwonożółte w części apikalnej. Golenie i stopy żółtoczerwone.

Warszawa – Żoliborz 24.07.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Żoliborz 24.07.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Żoliborz 19.06.2021 Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Żoliborz 24.07.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Rzadka i sporadycznie obserwowana DD
  2. Biotop. Suche, ciepłe tereny otwarte; gatunek termofilny. Gniazduje w łodygach roślin o miękkim rdzeniu (chętnie w jeżynach), w pustych łodygach trzcin oraz w opuszczonych korytarzach wydrążonych przez owady ksylofagiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice gromadzą zapasy pyłku i nektaru; odwiedzają wyłącznie kwiaty roślin z rodziny złożonych (astrowatych)
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Anthidium są większe, o rozleglejszych żółtych plamach na tergitach
  8. Uwagi. Do pasożytów gniazdowych zalicza się złotolitki Chrysis comparata, Chrysis splendidula, Chrysis ignita, Chrysis obtusidens, Chrysis indica oraz Sapyga quinquepunctata a także szmeronie Stelis ornatula, Stelis signata, Stelis punctulatissima
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Sylvester Kociniak
  10. Uwagi 3. Identyfikacja John Asher

avidal

Leave a Reply