Stelis signata – Szmeronia makatkówka

Megachilidae – Miesierkowate
Ciało czarne z żółtymi znaczeniami na głowie i i tułowiu. Żółte plamy odwłokowe obecne na 5 tergitach, jednak plamy na tergicie 5 zwykle silnie zredukowane, bądź calkowicie zanikłe – plamy te są stosunkowo równo od siebie oddalone. Nadustek samicy czarny, samca żółty. Nogi dwubarwne – uda w znacznej mierze czarne, a golenie żółte. Brak szczoteczki brzusznej.

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie 24.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Kampinoski Park Narodowy 24.07.2021 ♀ Fot. Justyna Kierat

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie 24.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, nieliczna. Mimo to nie umieszczona na Czerwonej Liście
  2. Biotop. Ciepłe i suche tereny, w tym piaskownie, murawy kserotermiczne, kamieniołomy, wrzosowiska, żwirownie
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień. Jedno pokolenie w sezonie
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są pasożytami gniazdowymi Anthidiellum strugatum i Pseudoanthidium lituratum. Larwa szmeroni najpierw wysysa jajo złożone przez samicę gospodarza, a potem pożera zgromadzone zapasy pyłku i nektaru
  7. Podobne. Łatwo pomylić ją z niemal identycznie ubarwioną Anthidiellum strigatum, u której dobrze rozwinięte żółte plamy odwłokowe występują na 5 tergitach; plamy na 2 pierwszych tergitach są od siebie bardziej oddalone niż plamy na tergitach 3-5
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Justyna Kierat Sylvester Kociniak
  9. Uwagi. Identyfikacja Justyna Kierat i Robert Zimmermann oraz Darecki
  10. Więcej o gatunku

Kampinoski Park Narodowy 24.07.2021 ♀ Fot. Justyna Kierat

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie 24.07.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Kampinoski Park Narodowy 24.07.2021 ♀ Fot. Justyna Kierat


Sylvester Kociniak avidal

Leave a Reply