Anthidium manicatum – Makatka zbójnica

Megachilidae – Miesierkowate
Duża, czarna, masywna makatka. Na odwłoku żółte przepaski, z których pierwsze dwie pary są zwykle krótsze od następnych dwóch. U samca przepaski na 3 tergicie z czarną plamką, a koniec odwłoka uzbrojony w kolce. Mesonotum (śródplecze) samic bez czerwonego obwiedzenia. Na scutellum brak ząbków. Makatki te są żwawe i ruchliwe, przez co trudne do fotografowania.

ŁOB 05.08.2010 Samiec na liściu bukwicy

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010 ♂ na liściu bukwicy

A.manicatum

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2016

Widzew 23.06.2013

Łódź – Widzew 23.06.2013 ♂

ŁOB 08.07.2011 Samica

Łódzki Ogród Botaniczny 08.07.2011 ♀

ŁOB 15.06.2011 Samica

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011 ♀

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ogrody, łąki, skraje lasów; nie stroni od sąsiedztwa człowieka. Samce terytorialne, agresywne. Gniazduje w szczelinach w ziemi, w ścianach, czy w opuszczonych gniazdach innych żądłówek.
  3. Wymiary. Samica 11-12 mm. Samiec 14-18 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie, lubuskie mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy i imagines żywią się pyłkiem i nektarem
  7. Podobne. Bliźniaczo podobna Anthidium florentinum w Polsce nie występuje. Za to lata u nas mniejsza i nieco rzadsza Anthidium oblongatum, którą najłatwiej odróżnić po innym rysunku na twarzy. Ma ona zwykle nieco bardziej wydłużone przepaski odwłokowe (wymagane opatrzenie), a u samic pojawia się cienkie czerwone obrzeżenie na mesonotum. Poza tym na scutellum występują dwa niewielkie ząbki, ale są one zwykle niewidoczne z powodu okrywających je włosków
  8. Uwagi. Znanym pasożytem gniazdowym jest Stelis punctulatissima
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera Przemek Laskowski Sylvester Kociniak avidal
  10. Więcej o gatunku

Warszawa – Siekierki 28.06.2021 ♀ – widok twarzy (u ♂ nadustek jest całkowicie żółty) Fot. Sylvester Kociniak

ŁOB 05.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010 ♂

ŁOB 05.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010

Chociszewo 18.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Widzew 23.06.2013 Samiec

Łódź – Widzew 23.06.2013 ♂

ŁOB 05.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010 ♂

ŁOB 05.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010

A.manicatum

Łuków 05.06.2018 In copula Fot. Przemek Laskowski

ŁOB 05.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010

ŁOB 08.07.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 08.07.2011 ♀

Chociszewo 18.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

ŁOB 08.07.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 08.07.2011 ♀

ŁOB 08.07.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 08.07.2011 ♀

A manicatum

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2016

ŁOB 05.08.2010 Samiec przy kwiecie bukwicy

Łódzki Ogród Botaniczny 05.08.2010 ♂ przy kwiecie bukwicy


avidal

Leave a Reply