Anthidium florentinum – Makatka żółtolica

Megachilidae – Miesierkowate
Oczy zielonkawożółłte, ciemno plamkowane. Nadustek u obu płci żółty. Wewnętrzne krawędzie oczu żółte u obu płci. Odwłok czarny z dużymi żółtymi plamami na tergitach; żółty rysunek na odwłoku bogatszy, niż u podobnych makatek. U samca na tergitach 4-6 ostre wyrostki lateralne (przy czym ich wielkość zwiększa się na każdym kolejnym tergicie), a wierzchołek tergitu 7-ego z dwoma zębowatymi wyrostkami bocznymi oraz z krótkim, maleńkim kolcem po środku. Szczoteczka brzuszna jasnożółta.

Hiszpania – Granada 05.08.2019 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.09.2015 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.09.2015 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.09.2015 Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Środkowa i południowa Europa, region śródziemnomorski, zachodnia i centralna Azja, a także wschodnie wybrzeża USA i Kanady
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i inne ciepłe tereny otwarte o wapiennym podłożu, oraz ukwiecona łąki i polany. Gniazda zakłada w pustych muszlach ślimaków – w tym winniczków i wstężyków
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 12-13 mm, samca 15-19 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice magazynują pyłek i nektar
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o zbliżonym ubarwieniu ciała różnią się m.in. ubarwieniem nadustka i liczbą oraz kształtem wyrostków na tergitach u samca
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Hiszpania – Granada 21.06.2019 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 08.09.2020 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.08.2019 Fot. Simon Oliver


avidal

Leave a Reply