Epeoloides coecutiens – Mamrzyk skrócinkowiec

Apidae – Pszczołowate
Letnia pszczółka pasożytnicza o zauważalnym dymorfizmie płciowym. Samica o odwłoku czerwonoczarnym z wyraźnymi plamkami z białych włosków. Tułów czarny, słabo owłosiony. Golenie częściowo białe. Samiec o tułowiu pomarańczowym; białe plamki mniej wyraźne. Golenie pomarańczowe, tułów gęsto porośnięty włoskami, żółtorudy. No i znacznie większe oczy, niż u samicy.

Staw Parzydło 30.07.2013 Samica

Staw Parzydło 30.07.2013 Samica

Staw Parzydło 30.07.2013 Samiec

Staw Parzydło 30.07.2013 Samiec

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013

  1. Liczebność. Nierzadki. Czerwona Lista kategoria DD
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, ale też skraje lasów i leśne drogi
  3. Wymiary. Długość ciała 9-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Odwiedza różne kwiaty, często gromadnie, np. starce ( na zdjęciu 1 i 2). Larwy rozwijają się w gniazdach pszczół z rodzaju Macropis. Pożerają nie tylko larwy gospodarza, ale też swoje słabsze siostry
  7. Podobne. W Polsce brak gatunków przypominających mamrzyka
Ep.coecutiens

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

E.coecutiens

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014

2 thoughts on “Epeoloides coecutiens – Mamrzyk skrócinkowiec

Dodaj komentarz