Epeoloides coecutiens – Mamrzyk skrócinkowiec

Apidae – Pszczołowate
Letnia pszczółka pasożytnicza o zauważalnym dymorfizmie płciowym. Samica o odwłoku czerwonoczarnym z wyraźnymi plamkami z białych włosków. Tułów czarny, słabo owłosiony. Golenie częściowo białe. Samiec o odwłoku pomarańczowym; białe plamki mniej wyraźne. Golenie pomarańczowe. Tułów gęsto porośnięty włoskami, żółtorudy. No i znacznie większe oczy, niż u samicy.

Łuków 22.07.2021 ♀ Fot. Ricosz

Staw Parzydło 30.07.2013 Samica

Staw Parzydło 30.07.2013 ♀

Staw Parzydło 30.07.2013 Samiec

Staw Parzydło 30.07.2013 ♂

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013 ♂

Ep.coecutiens

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015 ♀

  1. Liczebność. Nierzadki DD
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i psammofilne, ale też skraje lasów i leśne drogi
  3. Wymiary. Długość ciała 9-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie, śląskie
  6. Pokarm. Odwiedza różne kwiaty, często gromadnie, np. starce (na zdjęciu 2 i 3). Larwy rozwijają się w gniazdach pszczół z rodzaju Macropis. Pożerają nie tylko larwy gospodarza, ale też swoje słabsze siostry
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Alfred Błażytko Justyna Kierat Ricosz avidal

Toszek 06.07.2021 ♂ Fot. Alfred Błażytko

E.coecutiens

Sobiborski Park Krajobrazowy 23.07.2015 ♀

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♂

Kraków 2020 ♀ Fot. Justyna Kierat

Biały Brzeg 25.07.2014

Biały Brzeg 25.07.2014 ♂

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013 ♂

Kraków 2020 ♀ Fot. Justyna Kierat

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013 ♂

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013 ♂

Staw Parzydło 31.07.2013

Staw Parzydło 31.07.2013 ♂

Las wiaczyński 19.07.2021 ♂


avidal

2 thoughts on “Epeoloides coecutiens – Mamrzyk skrócinkowiec

Leave a Reply