Melitta haemorrhoidalis – Spójnica dzwonkowa

Melittidae – Spójnicowate
Ciało czarne. Twarz i tułów pokryte gęstymi, żółtobrązowymi włoskami, które mogą ulegać wytarciu. Przepaski poprzeczne na tylnych krawędziach tergitów bardzo wąskie, słabo zaznaczone. Wierzchołek odwłoka z kępką pomarańczowych włosków. Skrzydła przezroczyste; w przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu.

Wrocław 04.07.2022 Fot. Meadowlark

Wrocław 04.07.2022 Fot. Meadowlark

Wrocław 04.07.2022 Fot. Meadowlark

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana, nieliczna
  2. Biotop. Tereny z rośliną żywicielską, zwłaszcza murawy kserotermiczne i leśne polany, oraz przydroża. Gniazduje w ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 11-13 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice zbierają pyłek i nektar – odwiedzają wyłącznie kwiaty dzwonków
  7. Podobne. U pozostałych krajowych spójnic przepaski odwłokowe są szersze, a wierzchołek odwłoka zwykle czarny – poza tym odwiedzają one inne kwiaty
  8. Uwagi. Samce bardzo chętnie nocują w kwiatach dzwonków, natomiast samice w norkach
  9. Uwagi 2. Autorki obserwacji – Justyna Kierat Meadowlark
  10. Więcej o gatunku

Bieszczady 13.07.2022 ♂ Fot. Justyna Kierat

Bieszczady 12.07.2022 ♂ Fot. Justyna Kierat


avidal

Leave a Reply