Ammobates punctatus – Cyga porobnicówka

Apidae – Pszczołowate
Głowa i tułów czarne. Nadustek czarny u obu płci. Tergitu 1-4 czerwone bądź pomarańczowoczerwone, niekiedy z czarnymi akcentami. Wierzchołek odwłoka czarny. Przepaski ze sfilcowanych, jasnych włosków ograniczone do boków tergitów, jedynie na tergitach wierzchołkowych nierozerwane lub wąsko przerwane. Nogi całkowicie czarne. Skrzydła przezroczyste; w przednim skrzydle 2 komórki kubitalne Cu; druga komórka kubitalna o łukowato wygiętej tylnej krawędzi.

Poznań 24.07.2022 Fot. Meadowlark

Olsztyn koło Częstochowy 07.08.2021 ♀ Fot. Justyna Kierat

 1. Liczebność. Rzadka i nieliczna DD
 2. Biotop. Wydmy śródlądowe, murawy kserotermiczne i inne tereny otwarte, chętnie o wapiennym podłożu. Gniazduje w ziemi, pojedynczo lub w małych skupiskach
 3. Wymiary. Długość ciała 6-8.5 mm
 4. Aktywność. Koniec czerwca – sierpień; jedno pokolenie w sezonie
 5. Lokalizacja. Śląskie, wielkopolskie, lubelskie
 6. Pokarm. Nektar. Larwy są pasożytami gniazdowymi Anthophora bimaculata
 7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju. Podsobki z rodzaju Biastes (m.in. odmienny kształt drugiej komórki kubitalnej – tylna krawędź prosta). Nieco podobne są również mamrzyce z rodzaju Epeolus oraz Epeoloides coecutiens
 8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Justyna Kierat Leszek Plackowski Meadowlark
 9. Uwagi 2. Identyfikacja Jacek Wendzonka, Justyna Kierat i Darecki
 10. Więcej o gatunku

Łuków 16.06.2018 Fot. Przemek Laskowski

Łuków 16.06.2018 Fot. Przemek Laskowski

Łuków 16.06.2018 Fot. Przemek Laskowski

Łuków 16.06.2018 Fot. Przemek Laskowski


avidal

2 thoughts on “Ammobates punctatus – Cyga porobnicówka

 1. Jak dla mnie, większe ryzyko pomyłki jest z Biastes (co mi się przydarzyło zresztą 😉 więc możesz dodać jako autora identyfikacji Brachytrona), który różni się zaokrągloną, a nie ściętą komórką marginalną, ewentualnie z Epeoloides coecutiens, który ma zielone oczy.

Leave a Reply