Melitta leporina – Spójnica lucernowa

Melittidae – Spójnicowate
Elegancka pszczoła o ciemnych błyszczących oczach. Na tergitach gęste przepaski z jasnych włosków – u samic zwykle żółte, u samców na ogół srebrzystobiałe. Na przednim skrzydle 3 komórki kubitalne Cu.

ŁOB 07.06.2010 Samiec na lawendzie

Łódzki Ogród Botaniczny 07.06.2010 ♂ na lawendzie

  1. Liczebność. Pospolita, zwykle liczna
  2. Biotop. Tereny otwarte, najlepiej nasłonecznione, w tym piaskownie, przytorza, przydroża, kwietne łąki i ugory. Nie stroni od terenów ruderalnych. Gniazduje samotnie. Norki buduje często na trawiastym podkładzie. Samica spędza w niej noc, samce nocują na zewnątrz; często ukryte wewnątrz kwiatów
  3. Wymiary. Długość ciała 11-13 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień; samce do sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Dla larw samice zbierają pyłek i nektar – odwiedzają głównie kwiaty bobowatych, przede wszystkim lucerny
  7. Podobne. Wiele innych pszczół, nie tylko z rodzaju Melitta. Obrostki z rodzaju Dasypoda maja dwie komórki kubitalne Cu w przednim skrzydle
  8. Uwagi. Pasożytem gniazdowym jest Nomada flavopicta
  9. Uwagi 2. Identyfikację osobnika z 2010 roku przeprowadził Grzegorz Michoński
  10. Uwagi 3. Autorem jednej z obserwacji jest Barnaba

Łódź 13.07.2020 Fot. Barnaba

2 thoughts on “Melitta leporina – Spójnica lucernowa

Leave a Reply