Adela violella

Adelidae – Wąsiki
Na głowie ochrowożółta czuprynka. Przednie skrzydła jasne, złociste z intensywnym, miedzistym połyskiem. Czułki samicy nieco dłuższe od długości skrzydła, w części nasadowej zgrubiałe od czarnych łusek. Czułki samca 3-krotnie dłużse od skrzydła, niezgrubiałe. Wierzchołki czułków białe u obu płci.

Warszawa – Siekierki 28.06.2021 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Warszawa – Siekierki 28.06.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Łąki, polany, ugory, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 9-11 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kwiatach i nasionach dziurawca pospolitego, a starsze stadia na liściach (także opadłych) dziurawców
  7. Podobne. U wyraźnie większej (do 20 mm rozpiętości skrzydeł) Nemophora metallica przednie skrzydła są ciemniejsze, a czułki samca nieco krótsze; motyle te przesiaduja zwykle na na driakwiach lub świerzbnicach
  8. Uwagi. Autor niektórych obserwacji – Sylvester Kociniak
  9. A.violella na Lepiforum

Łódź – Widzew 30.06.2021 ♂

Łódź – Widzew 30.06.2021 ♀


avidal

Leave a Reply