Adelidae – Wąsikowate

Subtelne, delikatne motylki aktywne w ciągu dnia charakteryzujące się bardzo długimi czułkami, które u samców mogą kilkukrotnie przekraczać długość ciała.
W Polsce stwierdzono występowanie 28 gatunków.

Leave a Reply