Nemophora minimella

Adelidae – Wąsiki
Na głowie samicy pomarańczowa „czuprynka”, na głowie samca czarna. Przednie skrzydła z silnym miedzistozłocistym połyskiem; u niektórych osobników z poprzeczną, rozmytą, czarną smugą w połowie długości. Przy nasadzie przedniego skrzydła czarna, podłużna kreska niemal rówmnoległa do krawędzi kostalnej skrzydła. Czułki samicy mniej więcej tak długie jak skrzydło, czułki samca dwukrotnie dłuższe.

Chociszewo 18.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 18.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 18.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 18.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Bardzo lokalny, współcześnie wykazywany wyłącznie z Tatr
  2. Biotop. Suche murawy, łąki i ugory polany, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 11-14 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec i lipiec. Imagines aktywne w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w główkach kwiatowych czarcikęsów i driakwi (żywią się nasionami) a starsze stadia żerują na liściach (również opadłych) wymienionych roślin
  7. Podobne. Kilka innych gatunków  z rodziny, u których brak czarnej kreski wzdłuż krawędzi kostalnej skrzydła
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. Uwagi 2. Identyfikacja gatunku kontrowersyjna z uwagi na lokalizację, jednak z osobistym poręczeniem autorki obserwacji
  10. N.minimella na Lepiforum

Chociszewo 14.07.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 14.07.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply