Adela croesella

Adelidae – Wąsiki
Na głowie pomarańczowa czuprynka, ewentualnie z pojedynczymi czarnymi akcentami. Skrzydła złocistożółte z szeroką żółtą przepaską i podłużnymi ciemnymi smugami; miejscami skrzydła z purpurowym połyskiem. Czułki samicy pogrubione w części nasadowej czarnofioletowymi łuskami; 1,5 razy dłuższe od skrzydeł. Czułki samca cienkie; dłuższe od skrzydeł 2.5-krotnie. O obu płci wierzchołki czułków białe.

Włochy 18.05.2006 ♀ Fot. Heiner Ziegler

Szwajcarai – Leuk 25.05.2013 ♂ Fot. Heiner Ziegler

Szwajcarai – Leuk 25.05.2013 ♀ Fot. Heiner Ziegler

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Łąki, polany, ugory, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 10-14 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Włochy, Polska – lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kwiatach ligustrów i rokitników, a starsze stadia na liściach (także opadłych) wymienionych roślin
  7. Podobne. Nemophora degeerella jest wyraźnie większy, samiec czułki ma dłuższe, a przednie skrzydła nieco mniej kolorowe – przy rozróżnianiu tych dwóch gatunków pomaga opatrzenie. Bardzo podobny jest również rzadki Nemophora congruella oraz w mniejszym stopniu związany z jodłami Nemophora associatella
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Heiner Ziegler Lucyna Bugiera
  9. A.croesella na Lepiforum

Chociszewo 02.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.06.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.06.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply