Adela croesella

Adelidae – Wąsiki
Na głowie pomarańczowa czuprynka, ewentualnie z pojedynczymi czarnymi akcentami. Skrzydła złocistożółte z szeroką żółtą przepaską i podłużnymi ciemnymi smugami; miejscami skrzydła z purpurowym połyskiem. Czułki samicy pogrubione w części nasadowej czarnofioletowymi łuskami, 1,5 razy dłuższe od skrzydeł. Czułki samca cienkie, dłuższe od skrzydeł 2.5-krotnie. O obu płci wierzchołki czułków białe.

Chociszewo 02.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 02.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Łąki, polany, ugory, przydroża, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 10-14 mm
  4. Okres lotu. Maj – czerwiec
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na kwiatach ligustrów i rokitników, a starsze stadia na liściach (także opadłych) wymienionych roślin
  7. Podobne. Nemophora degeerella jest wyraźnie większy, samiec czułki ma dłuższe, a przednie skrzydła nieco mniej kolorowe – przy rozróżnianiu tych dwóch gatunków pomaga opatrzenie. Bardzo podobny jest również rzadki Nemophora congruella oraz w mniejszym stopniu związany z jodłami Nemophora associatella
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera
  9. A.croesella na Lepiforum

Chociszewo 02.06.2021 Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply