Nemophora dumeriella

Adelidae – Wąsiki
Głowa pokryta kępką czarnych łusek u samca i nieco jaśniejszych u samicy. Przednie skrzydła wielobarwne – w części nasadowej zielonkawe z intensywnym srebrzystym połyskiem. Zielonkawa część skrzydła ograniczona jest czarną przepaską poprzeczną, która przy wewnętrznej krawędzi oprószona jest szarożółtymi łuskami. Pole zewnętrzne miedzistoczerwone z intensywnym metalicznym połyskiem. Czułki rozjaśnione w części apikalnej, u samicy nieco dłuższe od przedniego skrzydła, u samca wyraźnie, dwukrotnie dłuższe od przedniego skrzydła.

Dąbrówka (nad Narwią) 18.07.2016 ♂ Fot. Witold Kamocki

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, nieliczny
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i inne nasłonecznione tereny otwarte z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Rs 11-13 mm
  4. Okres lotu. Loty właściwie ograniczone do lipca
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują na dziurawcach i jastrzębcach
  7. Podobne. Ubarwienie przedniego skrzydła odróżnia go od innych wąsików
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Witold Kamocki
  9. N.dumeriella na Lepiforum

avidal

Leave a Reply