Nemophora metallica – Wąsateczka chaberczaneczka

Adelidae – Wąsiki
Znana także pod nazwą wąsateczka lśniaczek. Na głowie rudo-pomarańczowa „czuprynka” Skrzydła przednie barwy mosiądzu, czy też złocistobrunatne, bardzo silnie połyskujące. Czułki samicy 1.5 razy dłuższe od skrzydła, czułki samca 3-krotnie dłuższe od skrzydła.

Las wiączyński 21.06.2011

Las wiączyński 21.06.2011

Nowy Józefów 07.07.2010

Łódź – Nowy Józefów 07.07.2010

Nowy Józefów 07.07.2010

Łódź – Nowy Józefów 07.07.2010

Las wiączyński 21.06.2011

Las wiączyński 21.06.2011

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i psammofilne, kwietne łąki i polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Rs 15-20 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień, z apogeum w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar. Motyle odwiedzają niemal wyłącznie kwiaty driakwi i świerzbnic, które są gatunkami żywicielskimi gąsienic
  7. Podobne. Przede wszystkim wyraźnie mniejsza Adela violella oraz znacznie mniejszy i rzadszy Cauchas rufifrontella (skrzydła słabiej lśniące, inne rośliny żywicielskie). Podobnie ubarwiony Micropterix calthella jest znacznie mniejszy i preferuje żółte kwiaty
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. N.metallica w bazie BioMap
  10. N.metallica na Lepiforum
Staw Parzydło 25.06.2013

Staw Parzydło 25.06.2013

Polana Polichno 15.06.2020

Struga Dobieszkowska 17.06.2012

Struga Dobieszkowska 17.06.2012


avidal

Leave a Reply