Ruspolia nitidula – Pasikonik stożkogłowy

Tettigonidae – Pasikonikowate
Ciało smukłe, na ogół jednolicie zielone, znacznie rzadziej brązowe, fioletowoczerwone, lub słomkowożółte. Głowa o charakterystycznie, klinowato wyciągniętym do przodu czole; żuwaczki żółte. Przedplecze o zaokrąglonej i miejscowo silnie wciętej tylnej krawędzi. Skrzydła wąskie i długie, wystające daleko poza wierzchołek odwłoka.

R nitidula

Okolice Zamościa 21.09.2018 ♂ Fot. Michał Gałan

Rus.nitidula

Okolice Zamościa 21.09.2018 ♂ Fot. Michał Gałan

Rusp nitidula

Okolice Zamościa 21.09.2018 ♂ Fot. Michał Gałan

Rusp.nitidula

Okolice Zamościa 21.09.2018 ♂ Doskonale widoczne żółte żuwaczki Fot. Michał Gałan

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki. Wykazany dotąd jedynie z Ponidzia i Wyżyny Sandomierskiej; pierwsze stwierdzenie w 2014 roku – stąd nie umieszczony ani w Czerwonej Księdze, ani na Czerwonej Liście
  2. Biotop. Wilgotne łąki, doliny rzeczne, torfowiska, mokradła; znacznie rzadziej suche tereny trawiaste
  3. Wymiary. Samica 24-33 mm. Samiec 20-30 mm
  4. Aktywność. Lipiec/sierpień – październik. Aktywny głównie nocą
  5. Lokalizacja. Lubelskie, podkarpackie. Na Wyżynie Łódzkiej nie występuje
  6. Pokarm. Trawy i inne soczyste rośliny, a także owady i inne bezkręgowce
  7. Podobne. Niepowtarzalny
  8. Uwagi. Obserwacja i fotografie Światopełk Smoczyński Michał Gałan
  9. Rozmieszczenie
  10. Więcej o gatunku

Bednarka 13.08.2021 Nimfa Fot. Światopełk Smoczyński

R nitidula.

Okolice Zamościa 21.09.2018 Fot. Michał Gałan

Ruspolia

Okolice Zamościa 21.09.2018 Fot. Michał Gałan

R.nitidula.

Okolice Zamościa 21.09.2018 Fot. Michał Gałan

Ruspolia.

Okolice Zamościa 21.09.2018 Fot. Michał Gałan

R.nitidula

Okolice Zamościa 21.09.2018 Fot. Michał Gałan

Rus nitidula

Okolice Zamościa 21.09.2018 Fot. Michał Gałan

Bednarka 12.08.2021 ♀ Fot. Światopełk Smoczyński


avidal