Platycheirus fulviventris – Płaskoręcz żółtobrzuchy

Syrphidae – Bzygowate
Odwłok wyraziście pomarańczowy, u samca czarne pozostają jedynie krawędzie tergitów; u samic żółte plamy nie są aż tak rozległe. Golenie i uda całkowicie żółte, tylne golenie bez ciemnych obrączek. Przednie golenie samca zgrubiałe.

P.fulviventris

Pilczyca 26.05.2009 ♂ Fot. Łukasz Mielczarek

Przedbórz 29.07.2012 Samica

Przedbórz 29.07.2012 ♀

  1. Liczebność. Uznawany za pospolity
  2. Biotop. Łąki, polany, zarośla, zakrzaczenia nadwodne; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm. Długość skrzydła 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź
  7. Podobne. Inne gatunki o pomarańczowych odwłokach, np. Platycheirus immarginatus – różnice tkwią zwykle w detalach ubarwienia nóg i tergitów
  8. Uwagi. Oznaczenie Łukasz Mielczarek

 

Leave a Reply