Platycheirus fulviventris – Płaskoręcz żółtobrzuchy

Syrphidae – Bzygowate
Odwłok wyraziście pomarańczowy, u samca czarne pozostają jedynie krawędzie tergitów, u samic żółte plamy nie są tak rozległe. Golenie i uda całkowicie żółte, tylne golenie bez obrączek. Przednie golenie samca zgrubiałe.

P.fulviventris

Pilczyca 26.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Przedbórz 29.07.2012 Samica

Przedbórz 29.07.2012 Samica

  1. Liczebność. Uznawany za pospolity
  2. Biotop. Łąki, polany, zarośla, zakrzaczenia nadwodne; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm. Długość skrzydła 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź
  7. Podobne. Inne gatunki o pomarańczowych odwłokach, np. Platycheirus immarginatus – różnice tkwią zwykle w detalach ubarwienia nóg i tergitów
  8. Uwagi. Oznaczenie Łukasz Mielczarek

 

Dodaj komentarz