Platycheirus fulviventris – Płaskoręcz żółtobrzuchy

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem; jasno opylony obszar na czole stosunkowo ostro odgraniczony od błyszczącej czarnej powierzchni czoła – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Odwłok intensywnie pomarańczowy, u samca czarne pozostają jedynie tylne krawędzie tergitów; u samic pomarańczowe plamy nie są aż tak rozległe. Plamy u obu płci dochodzą do bocznych krawędzi tergitów. Golenie i uda całkowicie pomarańczowożółte; tylne golenie bez ciemnych obrączek. Przednie golenie samca zgrubiałe. Tylne stopy czarne u nasady i przy wierzchołkach – poza tym żółte. Czułki całkowicie czarne.

Lubelskie 15.07.2021 ♀ Fot. Michał Gałan

P.fulviventris

Pilczyca 26.05.2009 ♂ Fot. Łukasz Mielczarek

Przedbórz 29.07.2012 Samica

Przedbórz 29.07.2012 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 11.06.2021 Ciężarna ♀

  1. Liczebność. Uznawany za pospolity
  2. Biotop. Łąki, polany, zarośla, zakrzaczenia nadwodne; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm. Długość skrzydła 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź
  7. Podobne. Inne gatunki o pomarańczowych odwłokach, np. Platycheirus immarginatus – różnice tkwią zwykle w detalach ubarwienia nóg i tergitów i w budowie przednich goleni samców; u podobnych gatunków opylenie czołą samicy nie jest tak ostro zaznaczone
  8. Uwagi. Oznaczenie osobników z 2009 i 2012 roku Łukasz Mielczarek
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Michał Gałan Łukasz Mielczarek avidal

Lubelskie 15.07.2021 ♂ ♀ Fot. Michał Gałan

Lubelskie 15.07.2021 In copula Fot. Michał Gałan

Łódź – Dolina Olechówki 05.06.2021 ♀ podczas składania jaj

Łódź – Dolina Olechówki 11.06.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 05.06.2021 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 05.06.2021 ♀


Rodzaj Platycheirus - Płaskoręcz


avidal

Leave a Reply