Melanogaster nuda

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne, zwarte i krępe. Oczy samca połączone, czy samicy rozdzielone czołem. Scutum błyszczące. Odwłok lekko grzbietobrzusznie spłaszczony. Skrzydła przezroczyste.

Bereżki 25.05.2014 Samiec

Bereżki 25.05.2014 ♂

Rozsypaniec 30.05.2014 Samica na kaczeńcu

Rozsypaniec 30.05.2014 ♀ na kaczeńcu

  1. Liczebność. Na Wyżynie Łódzkiej rzadki, choć do lat 90-tych był pospolity. W lasach spalskich notowany regularnie. Najliczniejszy w górach
  2. Biotop. Wilgotne łąki, młaki, polany i lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, łódzkie, Ponidzie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy fitosaprofagiczne
  7. Podobne. Trzy pozostałe, bardzo rzadkie krajowe gatunki z tego rodzaju; pewność identyfikacji dają oględziny mikroskopowe. Także ciemno ubarwione wyrówki Cheilosia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Melanogaster

Spała 07.05.2016 ♀

M.nuda

Spała 07.05.2016 ♀

M nuda

Spała 07.05.2016 ♀

Baligród 18.06.2015

Baligród 18.06.2015 ♀

Bereżki 25.05.2014 Samica

Bereżki 25.05.2014 ♀

M.nuda

Stradów 20.05.2019 ♀


avidal

Leave a Reply