Melanogaster nuda

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne, zwarte i krępe. Oczy samca połączone, czy samicy rozdzielone czołem. Scutum błyszczące. Odwłok lekko grzbietobrzusznie spłaszczony. Nogi czarne. Skrzydła przezroczyste.

Bydgoszcz 10.05.2022 ♀ Fot. Michał Gałan

Bydgoszcz 10.05.2022 ♀ Fot. Michał Gałan

Bereżki 25.05.2014 Samiec

Bereżki 25.05.2014 ♂

Rozsypaniec 30.05.2014 Samica na kaczeńcu

Rozsypaniec 30.05.2014 ♀ na kaczeńcu

  1. Status. W górach liczny, na nizinach lokalny i rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, młaki, polany i lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, kujawsko-pomorskie, łódzkie, Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy fitosaprofagiczne
  7. Podobne. Trzy pozostałe, bardzo rzadkie krajowe gatunki z tego rodzaju; pewność identyfikacji dają oględziny mikroskopowe. Także ciemno ubarwione wyrówki Cheilosia
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Michał Gałan avidal
Melanogaster

Spała 07.05.2016 ♀

M.nuda

Spała 07.05.2016 ♀

M nuda

Spała 07.05.2016 ♀

Baligród 18.06.2015

Baligród 18.06.2015 ♀

Bereżki 25.05.2014 Samica

Bereżki 25.05.2014 ♀

M.nuda

Stradów 20.05.2019 ♀


avidal

Leave a Reply