Leuctra spp. – Sfałdki

Leuctridae – Sfałdkowate
Ciało smukłe, zwykle brązowo ubarwione; odwłok u wielu gatunków częściowo żółty. Skrzydła wyraźnie dłuższe od odwłoka, w stanie spoczynku szczelnie go okrywające.

Piła 12.10.2020 Fot. Augustyna

Piła 12.10.2020 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite
  2. Biotop. Najczęściej zasiedlają niewielkie potoki i ich obrzeża
  3. Wymiary. Długość ciała 5-13. Larwy dorastają przeciętnie do 10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu (do potwierdzenia). Larwy żywią się detrytusem
  7. Podobne. Liczne inne widelnice; identyfikacja obarczona dużym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Augustyna
  9. Uwagi 2. Identyfikacja dr Grzegorz Tończyk (jako rodzaj najbardziej prawdopodobny)

Piła 12.10.2020 Fot. Augustyna


avidal

Leave a Reply