Leuctridae – Sfałdkowate

Niewielkie (5-13 mmm) widelnice o cylindrycznym, zwykle brązowym ciele.
W Polsce co najmniej 24 gatunki.

Leuctra spp. - Sfałdki

Leave a Reply