Cimbicidae – Bryzgunowate

Duże rośliniarki o szerokim ciele. Czułki co najwyżej 7-członowe, zakończone buławką. W czasie lotu wydają głośne bzyczenie. Larwy podobne do gąsienic pilarzowatych, lecz masywniejsze przepoczwarczają się w twardym kokonie.
W Polsce co najmniej 29 gatunków.

Abia aenea – Sądek wiciokrzewiak
Widzew 14.05.2011 Abia fasciata
Abia fulgens – Sądek barwnorogi
 Abia sericea
Bereżki 30.05.2014 Cimbex connatus – Bryzgun
Cimbex fagi – Bryzgun bukowiec
Rezerwat Konewka 11.05.2012 Cimbex femoratus
Cimbex luteus – Bryzgun wierzbowiec
 Trichiosoma aenescens
Las żeromiński 09.05.2015 Trichiosoma lucorum

 

Leave a Reply