Cimbicidae – Bryzgunowate

Duże rośliniarki o szerokim ciele. Czułki co najwyżej 7-członowe, zakończone buławką. W czasie lotu wydają głośne bzyczenie. Larwy podobne do gąsienic pilarzowatych, lecz masywniejsze przepoczwarczają się w twardym kokonie.
W Polsce co najmniej 29 gatunków.


Zobacz larwe bryzguna na filmie profesora Marka W.Kozłowskiego


Leave a Reply