Abia lonicerae – Sądek czarnorogi

Cimbicidae – Bryzgunowate
U obu płci tułów i odwłok z metalicznym, złocisto-miedzistym połyskiem. Scutellum spłaszczone po środku. Na przednim skrzydle rozmyte, ciemne plamy w sąsiedztwie pterostigmy. Czułki czarne – 4 człon u samicy jest wyraźnie zgrubiały. Larwa stalowoniebieska, czarno kropkowana, często z żółtym pasem grzbietowym; boki ciała są białe.

Virginia – Nokesville 12.04.2014 Fot. Judy Gallagher

  1. Status. Rzadki i sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 9.5-12.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. USA
  6. Pokarm. Larwy żerują na wiciokrzewach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza podobnie ubarwiony Abia aenea – 4 człon u samicy nie jest zgrubiały, a scutellum nie jest po środku spłaszczone
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

avidal

Leave a Reply