Abia sericea – Sądek kruszcowy

Cimbicidae – Bryzgunowate
U obu płci tułów z metalicznym, zielonym lub miedzianym połyskiem. Odwłok u samicy z fioletowym połyskiem, u samca z zielonym połyskiem. Czułki całkowicie żółtobrązowe, lub w różnym stopniu zaczernione – ale człon 3 zawsze jednobarwny, całkowicie czarny, lub całkowicie żółtobrązowy. Na przednim skrzydle dwie trójkątne, rozmyte, ciemne plamy – jedna pod pterostigmą, druga przy wierzchołku skrzydła. Golenie, stopy i częściowo uda intensywnie żółte. Larwa szarawa, lub szaroczarna z podwójnym rzędem żółtych plam grzbietowych połączonych; każda para żółtych plam jest połączona czarną, prostokątną plamką.

Roztoki Górne 03.08.2016 ♂ Fot. Krzysztof Stobrawa

Roztoki Górne 03.08.2016 ♂ Fot. Krzysztof Stobrawa

Roztoki Górne 03.08.2016 ♂ Fot. Krzysztof Stobrawa

  1. Liczebność. Rzadki; samce obserwowane tak samo często, jak samice, lub nawet częściej od nich
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm. Larwa dorasta do 30 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Larwy od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Bieszczady. W centralnej Polsce bardzo rzadki
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź. Larwy żerują gównie na czarcikęsie łąkowym i na świerzbnicy polnej
  7. Podobne. Przede wszystkim Abia candens, u której 3 człon czułków jest zawsze dwubarwny, czarny u nasady, żółtobrązowy przy wierzchołku. Larwa Abia candens różni się brakiem czarnych, prostokątnych plamek grzbietowych łączących pary żółtych plam. Ten gatunek jak na razie nie został w Polsce stwierdzony, ale nie można wykluczyć jego występowania w naszym kraju. Inne gatunki z rodzaju – Abia fasciata, Abia lonicerae, Abia nitens, Abia aenea, Abia mutica – różnią się min. ubarwieniem czułków i odcieniem połysku na odwłoku i tułowiu, który bywa np. miedziany ( A.lonicerae ), czy niebieski ( A.nitens )
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autorem obserwacji jest Krzysztof Stobrawa

Dodaj komentarz