Abia sericea – Sądek kruszcowy

Cimbicidae – Bryzgunowate
U obu płci tułów z metalicznym, zielonym lub miedzistym połyskiem. Odwłok u samicy z fioletowym połyskiem, u samca z zielonym połyskiem. Czułki całkowicie żółtobrązowe, lub w różnym stopniu zaczernione – zawsze jednak jasne w części nasadowej. Na przednim skrzydle dwie trójkątne, rozmyte, ciemne plamy – jedna pod pterostigmą, druga przy wierzchołku skrzydła. Golenie, stopy i częściowo uda intensywnie żółte. Larwa szarawa, lub szaroczarna z podwójnym rzędem żółtych plam grzbietowych połączonych; każda para żółtych plam jest połączona czarną, prostokątną plamką.

Roztoki Górne 03.08.2016 ♂ Fot. Krzysztof Stobrawa

Roztoki Górne 03.08.2016 ♂ Fot. Krzysztof Stobrawa

Roztoki Górne 03.08.2016 ♂ Fot. Krzysztof Stobrawa

  1. Liczebność. Rzadki; samce obserwowane tak samo często, jak samice, lub nawet częściej od nich
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm. Larwa dorasta do 30 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Larwy od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Bieszczady. W centralnej Polsce bardzo rzadki
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź. Larwy żerują głównie na czarcikęsie łąkowym i na świerzbnicy polnej
  7. Podobne. Przede wszystkim Abia candens, u której nasada czułków jest czarna, oraz Abia fulgens (nasada czułków czarna, odmienne plamkowanie skrzydeł). Larwa Abia candens różni się brakiem czarnych, prostokątnych plamek grzbietowych łączących pary żółtych plam. Ten gatunek jak na razie nie został w Polsce stwierdzony, ale nie można wykluczyć jego występowania w naszym kraju. Inne gatunki z rodzaju – Abia fasciata, Abia lonicerae, Abia nitens, Abia aenea, Abia mutica – różnią się m.in. ubarwieniem czułków i odcieniem połysku na odwłoku i tułowiu, który bywa np. miedzisty (A.lonicerae), czy niebieski (A.nitens)
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Krzysztof Stobrawa

avidal

Leave a Reply