Paramyrmosa brunnipes – Wdzieraczka lessowa

Mutillidae – Żronkowate
Czarno-bordowa (samica), bądź czarna (samiec) żronka o dużej głowie i ostrych górnych krawędziach tułowia. Głowa za oczami wydłużona – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Samica nielotna, samiec uskrzydlony. Bardzo ruchliwa i niełatwo zrobić jej zdjęcie; rzadko zatrzymuje się na dłużej niż sekunda – dwie. Samica potrafi bardzo boleśnie użądlić.

Widzew 19.08.2012 Samica

Łódź – Widzew 19.08.2012 ♀

Widzew 19.08.2012

Widzew 19.08.2012 ♀

Widzew 19.08.2012

Widzew 19.08.2012 ♀

Widzew 19.08.2012

Widzew 19.08.2012 ♀

  1. Liczebność. Rzadka, w Polsce notowana z nielicznych stanowisk
  2. Biotop. Suche, otwarte tereny piaszczyste, w tym śródleśne piaskownie i drogi oraz murawy kserotermiczne; także kwietne łąki, ugory, przydroża, na których można odnaleźć samce
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 5-9 mm. Samiec 7-10 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Liczniejsza na południu kraju
  6. Pokarm. Samce odwiedzają kwiaty. Nie wiem, czym żywią się samice. Larwy żerują na pseudosmuklikach Lasioglossum morio Lasioglossum pauxillum Lasioglossum majus, oraz na grzebaczach Crabro peltarius i Cerceris rybyensis
  7. Podobne. U Myrmosa atra uda są często czerwonawe, a krawędzie tułowia nie tak ostro poprowadzone – jednak najważniejszą cechą różnicującą samice jest mniej wydłużona za oczami głowa
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Widzew 19.08.2012

Łódź – Widzew 19.08.2012 ♀


avidal

Leave a Reply