Scaptomyza pallida

Drosphilidae – Wywilżnowate
Oczy czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone żółtym lub szaro-żółtym czołem. Para szczecinek orbitalnych oc (orbital bristles – szczecinki najbliżej wewnętrznych krawędzi oczu) skierowanych do tyłu zauważalnie cieńsza od pary skierowanej do przodu. Scutum szare z wyraźnymi, brązowymi pasami zauważalnie odgraniczonymi od tła. Po środku tułowia 2 rzędy krótkich szczecinek ac (acrostichal setae) znajdujących się pomiędzy szczecinkami dc (dorsocentral setae) – prawidłowa ocena liczby rzędów nie zawsze jest wykonalna na fotografiach terenowych. Odwłok czarny, rzadziej brązowy z jasnymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów. Nogi żółte, stopy z przyciemnionymi członami apikalnymi. Czułki żółte. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

Austria 15.09.2021 Fot. gernotkunz

  1. Status. Pospolita, miejscami liczna
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, zarośla, parki
  3. Wymiary. Długość ciała około 2-2.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Spadź, nektar, soki wypływające z ran na pniach drzew. Larwy rozwijają się wilgotnej ściółce i innym butwiejącym materiale roślinnym
  7. Podobne. Scaptomyza graminum ma 4 rzędy szczecinek ac, a pasy na wierzchu tułowia silniej odcinają się od tła. Muszki owocowe z rodzaju Drosophila nigdy nie mają wyraźnych pasów na scutum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply