Scaptomyza graminum

Drosophilidae – Wywilżnowate
Oczy czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone żółtym lub szaro-żółtym czołem. Para szczecinek orbitalnych oc (orbital bristles – szczecinki najbliżej wewnętrznych krawędzi oczu) skierowanych do tyłu zauważalnie cieńsza od pary skierowanej do przodu. Scutum szare z wyraźnymi, brązowymi pasami relatywnie ostro odgraniczonymi od tła. Po środku tułowia 4 rzędy krótkich szczecinek ac (acrostichal setae) znajdujących się pomiędzy szczecinkami dc (dorsocentral setae) – prawidłowa ocena liczby rzędów nie zawsze jest wykonalna na fotografiach terenowych. Odwłok czarny, rzadziej brązowy. Nogi żółte, stopy z przyciemnionymi członami apikalnymi. Czułki żółte. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

Scapt.graminum

Rezerwat Szczelina Lechicka 27.07.2018

  1. Status. Pospolita i liczna. Występuje prawdopodobnie w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, łąki, polany, murawy, ogrody, parki, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 1.5-2.25 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Spadź, nektar, soki wypływające z ran na pniach drzew. Larwy minują liście roślin z  rodziny goździkowatych
  7. Podobne. Scaptomyza pallida ma dwa rzędy szczecinek ac, a pasy na wierzchu tułowia odcinają się od tła nie tak ostro. Muszki owocowe z rodzaju Drosophila nigdy nie mają wyraźnych pasów na scutum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
thorax

Na czerwono zaznaczyłem niektóre ze szczecinek ac – ułożone są w 4 rzędach


avidal

Leave a Reply