Limonia nubeculosa – Sygaczówka plamista

Limoniidae – Sygaczowate
Smukła, długonoga muchówka długoczułkowa. Tułów brązowy, na scutum 3 ciemne, pionowe pasy. Tergity odwłoka dwukolorowe. Nogi brązowe z 3 czarnymi obrączkami na udach. Skrzydła o charakterystycznie dla gatunku rozmieszczonych plamach.

Milanówek 01.08.2021 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 01.10.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 01.08.2021 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Pospolita i bardzo liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zarośla, ogrody, mokradła, łąki, brzegi rzek i strumieni…
  3. Wymiary. Długość skrzydła 7-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie, mazowieckie
  6. Pokarm. Larwy saprofagiczne i mykofagiczne
  7. Podobne. Od innych gatunków z rodzaju różni się m.in. ilością obrączek na udach oraz wzorem na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk Maks Syratt

Milanówek 01.10.2021 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Lubień 19.08.2020 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 29.08.2020 Fot. Maksymilian Syratt

Lubień 19.08.2020 ♂ Fot. Maksymilian Syratt


avidal

Leave a Reply