Limoniidae – Sygaczowate

Długonogie, smukłe muchówki długoczułkowe podobne do koziułkowatych Tipulidae, od których są z reguły mniejsze i mają odmiennie użyłkowane skrzydła. A skrzydła mogą być zdobione, plamkowane, lub pozbawione wzorów. Gatunki z rodzaju Chionea nie mają ich wcale. Sygaczowate związane są z biotopami wilgotnymi, lub wręcz z płynącymi i stojącymi zbiornikami wodnymi, w których rozwijają się larwy. Larwy są saprofagiczne, fitofagiczne, entomofagiczne, lub mycetofagiczne.
W Polsce 232 gatunki (stan na 2019 rok).

 Dicranomyia modesta
Bereżki 29.05.2014 Na odwłoku widoczne skupisko roztoczy forezyjnych Dicranomyia ornata
Park Poniatowskiego 25.05.2009 Epiphragma ocellare
Łódź Źródłowa 14.07.2015 Samica Eutonia barbipes
 Helius pallirostris
 Ilisia maculata
Limnophila pictipennis
 Limnophila schranki
Limonia nigropunctata
 Limonia phragmitidis
 Metalimnobia quadrimaculata
 Molophilus spp.
Neolimonia dumetorum
 Rhipidia uniseriata
Symplecta hybrida

Leave a Reply