Dicranomyia modesta

Limoniidae – Sygaczowate
Należy do podrodzaju Dicranomyia. Ciało bladożółte, smukłe. Palpi 4-członowe. Przedplecze matowe, wyraźnie wyniesione, z mniej lub bardziej wyraźną, podłużną smugą centralną. Nogi uderzająco długie i cienkie, niemal jednolicie ubarwione. Nasadowy człon czułków bladożółty, silnie wydłużony; kolejne człony nieco ciemniejsze, koralikowate. Skrzydła przezroczyste, bez plam; pterostigma bardzo jasna, w terenie niedostrzegalna. Komórka dyskalna zamknięta. Żyłka Sc nie sięga poza nasadę żyłki Rs – cecha diagnostyczna rodzaju.

D.modesta

Okuninka ♀ 15.07.2018

  1. Liczebność. Bardzo pospolita i liczna
  2. Biotop. Mokradła, torfowiska, wilgotne lasy, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Saprofagiczne larwy znajdowane w rozmaitych siedliskach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju, zwłaszcza Dicranomyia autumnalis (nasadowy człon czułków krótki), Dicranomyia frontalis (komórka dyskalna otwarta) i Dicranomyia ventralis (palpi 2-członowe)
  8. Ilustracja niektórych cech diagnostycznych

Leave a Reply