Dicranomyia modesta

Limoniidae – Sygaczowate
Należy do podrodzaju Dicranomyia. Ciało bladożółte, smukłe. Palpi 4-członowe. Przedplecze matowe, wyraźnie wyniesione, z mniej lub bardziej wyraźną, podłużną smugą centralną. Nogi uderzająco długie i cienkie, niemal jednolicie ubarwione. Nasadowy człon czułków bladożółty, silnie wydłużony; kolejne człony nieco ciemniejsze, koralikowate. Skrzydła przezroczyste, bez plam; pterostigma bardzo jasna, w terenie niedostrzegalna. Komórka dyskalna zamknięta. Żyłka Sc nie sięga poza nasadę żyłki Rs – cecha diagnostyczna rodzaju.

Kraków 19.09.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Lubień 10.08.2020 Fot. Maksymilian Syratt

Lubień 10.08.2020 Fot. Maksymilian Syratt

Lubień 10.08.2020 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolita i bardzo liczna – przypuszczalnie najpospolitszy gatunek z rodzaju w Polsce
  2. Siedlisko. Mokradła, torfowiska, doliny rzeczne, lasy, pola, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 5-8 mm
  4. Aktywność. Maj – październik/listopad
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Saprofagiczne larwy znajdowane w rozmaitych siedliskach
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju, zwłaszcza Dicranomyia autumnalis (nasadowy człon czułków krótki), Dicranomyia frontalis i Dicranomyia omissinervis (komórka dyskalna otwarta) i Dicranomyia ventralis (palpi 2-członowe)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt, gatunek oznaczono na podstawie oględzin okazów
  9. Ilustracja niektórych cech diagnostycznych

avidal

Leave a Reply