Dicranomyia ornata

Limoniidae – Sygaczowate
Należy do podrodzaju Dicranomyia. Ciało szaroczarne. Scutum lśniące. Wierzchołek skrzydeł czarny, a przy przedniej krawędzi skrzydła znajdują się 3 czarne plamy przechodzące w zygzakowatą linię.

Bereżki 29.05.2014

Bereżki 29.05.2014 Ten skusił się na spadź

Bereżki 29.05.2014

Bereżki 29.05.2014

Bereżki 29.05.2014 Na odwłoku widoczne skupisko roztoczy forezyjnych

Bereżki 29.05.2014 Na odwłoku widoczne skupisko roztoczy forezyjnych

  1. Liczebność. Rzadka, lokalna (dotyczy całej Europy)
  2. Biotop. Najczęściej okolice górskich strumieni porośnięte lepiężnikiem
  3. Wymiary. Długość skrzydła 7-8 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – początek października
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy rozwijają się w lepiężnikach; chętnie w ich martwych, rozkładających się fragmentach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Oznaczenie Jozef Obona (Słowacja)
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply