Metalimnobia quadrinotata

Limoniidae – Sygaczowate
Smukła, długonoga muchówka długoczułkowa. Na środku scutum ciemne, pionowe pasy. Na skrzydle skupiska ciemnych, silnie kontrastowych plam; niektóre z tych plam wykazują zmienność osobniczą pod względem rozmiarów. Nogi żółte z pojedynczymi, czarnymi obrączkami apikalnymi na wszystkich udach.

Milanówek 27.07.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 27.07.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolita, lecz poza górami zwykle nieliczna
  2. Biotop. Wilgotne łąki i polany, brzegi leśnych strumieni, mokradła
  3. Wymiary. Rs 9-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się przypuszczalnie w grzybach. Imagines niemal nie przyjmują pokarmu
  7. Podobne. U bardzo podobnej, lecz przeciętnie wyraźnie większej Metalimnobia quadrimaculata na udach obecne są dwie ciemne obrączki
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Teresa Stolarczyk

Milanówek 27.07.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk


avidal