Hexatoma chirothecata

Limoniidae – Sygaczowate
Należy do podrodzaju Eriocera. Smukła, długonoga muchówka długoczułka. Całe ciało czarne z gdzieniegdzie występującym szarawym nalotem. Uda czarne z jaśniejszymi, żółtawymi nasadami. Stopy z białym metatarsusem. Skrzydła charakterystyczne, jednolicie zaciemnione.

Lubień 11.08.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Lubień 11.08.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Brak wystarczających danych – w Polsce po raz pierwszy stwierdzona w 2020 roku
  2. Biotop. Wilgotne lasy liściaste przy brzegach leśnych strumieni, rzek…, bywa jednak stwierdzana w środowiskach kserotermicznych
  3. Wymiary. Długość skrzydła około 12,5-13 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – lipiec/sierpień. W przeciwieństwie do pozostałych Limoniidae, które zwykle trzymają się cienia, gatunki z rodzaju Hexatoma aktywizują się do lotu dopiero przy wyższych temperaturach i słońcu
  5. Lokalizacja. Małopolskie (Beskid Wyspowy)- jak dotąd jedyne znane stanowisko w Polsce
  6. Pokarm. Larwy przypuszczalnie drapieżne
  7. Podobne. Dzięki mocno zaciemnionym skrzydłom, białym metatarsusom i specyficznym warunkom środowiska, w których aktywizuje się do lotu, trudno pomylić ją z innymi gatunkami Limoniidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. W przypadku spotkania z tym gatunkiem, autor (Maksymilian Syratt) prosiłby o skontaktowanie się z nim w tej sprawie oraz, jeśli możliwe, odłowienie okazu do badań
  10. Więcej o gatunku

Maks Syratt

Leave a Reply