Eutonia barbipes

Limoniidae – Sygaczowate
Długonoga, brązowo-żółta muchówka o stosunkowo małej głowie. Wierzchołki ud, goleni i stóp przyciemnione. Na ułożonych w czasie spoczynku wzdłuż odwłoka skrzydłach kilka ciemnych plamek o nieostrych krawędziach.

Łódź Źródłowa 14.07.2015

Łódź – Źródłowa 14.07.2015 ♀

Łódź Źródłowa 14.07.2015 Samica

Łódź – Źródłowa 14.07.2015 ♀

Frydrychowice 17.06.2023 ♀ Fot. Jerzy Tomiak

Balice 15.06.2020 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolita, liczna miejscami. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, zarośla, ogrody, pola uprawne, doliny rzeczne
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie
  6. Pokarm. Fitofagiczne larwy żywią się przyziemnymi i podziemnymi częściami roślin; głównie traw, ale też i warzyw, przez co mogą wyrządzać szkody w uprawach. Zdarzają się masowe pojawy larw, które stanowią wtedy znaczący składnik zwierząt owadożernych (np. ptaków)
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Metalimnobia oraz komarnice Tipula
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Tomiak Maks Syratt avidal
  9. Uwagi 2. Oznaczenie osobnika z Frydrychowic Teresa Stolarczyk, osobnika z Łodzi Dmitry Gavryushin
Łódź Źródłowa 14.07.2015

Łódź – Źródłowa 14.07.2015 ♀

Łódź Źródłowa 14.07.2015

Łódź – Źródłowa 14.07.2015 ♀


Maks Syratt

Leave a Reply