Eutonia barbipes

Limoniidae – Sygaczowate
Długonoga, brązowożółta muchówka o stosunkowo małej głowie. Wierzchołki ud, goleni i stóp przyciemnione. Na ułożonych w czasie spoczynku wzdłuż odwłoka skrzydłach kilka ciemnych plamek o nieostrych krawędziach.

Łódź Źródłowa 14.07.2015

Łódź Źródłowa 14.07.2015

Łódź Źródłowa 14.07.2015

Łódź Źródłowa 14.07.2015

Łódź Źródłowa 14.07.2015

Łódź Źródłowa 14.07.2015

Łódź Źródłowa 14.07.2015 Samica

Łódź Źródłowa 14.07.2015 Samica

  1. Liczebność. Nie jest rzadka, choć nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, zarośla, ogrody, pola uprawne, doliny rzeczne
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Fitofagiczne larwy żywią się przyziemnymi i podziemnymi częściami roślin; głównie traw, ale też i warzyw, przez co mogą wyrządzać szkody w uprawach. Zdarzają się masowe pojawy larw, które stanowią wtedy znaczący składnik zwierząt owadożernych ( np. ptaków )
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Metalimnobia oraz komarnice Tipula
  8. Uwagi. Oznaczenie Dmitry Gavryushin

 

Dodaj komentarz