Limonia flavipes – Sygaczówka żółtonoga

Limoniidae – Sygaczowate
Smukła, długonoga muchówka długoczułkowa. Tułów brązowy. Mediotergit żebrowany. Tergity odwłoka dwukolorowe. Nogi brązowe z czarnymi kolanami. Wzdłuż zewnętrznej krawędzi skrzydła 3 ciemne plamy. Na skrzydle dodatkowo występują słabo wyodrębnione, bladoszare plamy.

Kraków 19.08.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 19.08.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zarośla, ogrody, mokradła, brzegi rzek i strumieni
  3. Wymiary. Długość skrzydła 9-11 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Larwy saprofagiczne i mykofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, przede wszystkim Limonia hercegovinae, u której mediotergit jest gładki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt

Maks Syratt

Leave a Reply