Limonia hercegovinae

Limoniidae – Sygaczowate
Smukła, długonoga muchówka. Głowa ciemnoszara. Tułów koloru od jasnobrązowego do ciemnobrązowego, jednak boki i tył zwykle szaro opylone. Mediotergit gładki. Tergity odwłoka dwukolorowe. Nogi brązowe, uda z obrączka apikalną i subapikalną, którą może jednak zanikać, szczególnie na drugiej i trzeciej parze nóg. Wzdłuż zewnętrznej krawędzi skrzydła 3 ciemne plamy. Na skrzydle dodatkowo występują słabo wyodrębnione, bladoszare plamy.

Milanówek 05.10.2021 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 30.10.2021 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 21.09.2021 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Pierwsze opublikowane stanowisko w Polsce pochodzi z 2019 roku, jednak z pewnością od dawna występuje w kraju. Częstsza na południu, bardzo liczna populacja występuje w Krakowie
  2. Siedlisko. Lasy, parki, zarośla, ogrody, mokradła, brzegi rzek i strumieni…
  3. Wymiary. Długość skrzydła 9-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, małopolskie. Dotychczas opublikowane stanowiska znajdują się w Babiogórskim PN, oraz w Krakowie (stan na 2021 rok)
  6. Pokarm. Larwy przypuszczalnie saprofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, przede wszystkim Limonia flavipes, którą najpewniej odróżnić po żebrowanym mediotergicie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Teresa Stolarczyk, Maks Syratt (oznaczenie na podstawie oględzin okazu)

Kraków 15.05.2021 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

Milanówek 27.10.2021 ♀ – skrzydło Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

Leave a Reply