Limnophila schranki

Limoniidae – Sygaczowate
Ciało szarobrązowe. Nogi brązowawe z czarnymi kolanami. Skrzydła z licznymi okrągłymi plamkami i z bardziej wyrazistymi plamami wzdłuż żyłki kostalnej.

Widzew 10.05.2013

Łódź – Widzew 10.05.2013

Ciebłowice 22.04.2015

Ciebłowice 22.04.2015

Ciebłowice 22.04.2015

Ciebłowice 22.04.2015

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne łąki, zarośla, brzegi wód, skraje lasów, polany, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 12-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Można ją odróżnić od podobnych muchówek po analizie wzoru na skrzydłach
Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice 26.04.2015

Dodaj komentarz