Limnophila schranki

Limoniidae – Sygaczowate
Ciało szaro-brązowe. Nogi w znacznej części ciemne, rozjaśnione u nasady. Skrzydła z licznymi okrągłymi plamkami i z bardziej wyrazistymi plamami wzdłuż żyłki kostalnej.

Ciebłowice 22.04.2015

Ciebłowice 22.04.2015

Ciebłowice 22.04.2015

Ciebłowice 22.04.2015

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, zarośla, brzegi wód, skraje lasów, polany, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 12-14 mm, długość skrzydła 11-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy drapieżne, żyją głównie w osadach dennych wód
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju – Limnophila pictipennis – różni się ubarwieniem nóg i wzorem na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice ♂ 26.04.2015

Rezerwat Las Natoliński 01.05.2015 Fot. Marek W.Kozłowski


avidal

3 thoughts on “Limnophila schranki

Leave a Reply