Limnophila schranki

Limoniidae – Sygaczowate
Ciało szarobrązowe. Nogi w znacznej części ciemne, rozjaśnione u nasady. Skrzydła z licznymi okrągłymi plamkami i z bardziej wyrazistymi plamami wzdłuż żyłki kostalnej.

Ciebłowice 22.04.2015

Ciebłowice 22.04.2015

Ciebłowice 22.04.2015

Ciebłowice 22.04.2015

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne łąki, zarośla, brzegi wód, skraje lasów, polany, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 12-14 mm, długość skrzydła 11-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy drapieżne, żyją głównie w osadach dennych wód
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju – Limnophila pictipennis – różni się ubarwieniem nóg i wzorem na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Ciebłowice 26.04.2015

Ciebłowice ♂ 26.04.2015


avidal

3 thoughts on “Limnophila schranki

Leave a Reply