Molophilus spp.

Limoniidae – Sygaczowate
Delikatnej budowy, dlugonogie muchówki długoczułkie. Ciało zwykle żółte, lub żółtopomarańczowe, lub czarne. Skrzydła bez plam. Poszczególne gatunki mozliwe do rozróżnienia poprzez analizę budowy genitaliów, poza nielicznymi wyjątkami – zwłaszcza osobniki o całkowicie czarnym scutellum możliwe do identyfikacji na podstawie fotografii terenowych. I tak np. Molophilus ater charakteryzuje się zwykle skróconymi, odsłaniającymi genitalia i wierzchołek odwłoka skrzydłami. U Molophilus niger nogi są całkowicie czarne, a u Molophilus bihamatus uda w znacznej części jasnobrązowe – wszystkie ww. gatunki mają czarne scutellum.
W Polsce co najmniej 29 gatunków.

M.ater

Rezerwat Jasień 10.05.2018

M ater

Rezerwat Jasień 10.05.2018 Molophilus cf.ater

Molophilus

Łódzki Ogród Botaniczny 08.08.2017

Molophilus.

Łódzki Ogród Botaniczny 08.08.2017

  1. Liczebność. Niektóre gatunki pospolite (np. Molophilus griseus), inne rzadkie
  2. Biotop. Preferują wilgotne tereny, w tym doliny rzeczne, brzegi stojących zbiorników wodnych, mokre łąki, mokradła, rowy melioracyjne
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 3-6 mm. Rozpiętość skrzydeł waha się od 3 do 7 mm, zwykle jednak zamyka się w granicy 5-6 mm; u M.ater 1.8-2 mm
  4. Aktywność. Od kwietnia do sierpnia, apogeum pojawu większości gatunków w czerwcu i lipcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy odżywiają się martwą materią organiczną pochodzenia roślinnego
  7. Podobne. Niektóre inne sygaczowate o skrzydłach bez plam, np. z rodzaju Tasiocera
  8. Uwagi. Identyfikacja osobników z lat 2017/18 Roger Thomason (M.ater) i Jorge Mederos

Las żeromiński 24.05.2020 Molophilus ater

Leave a Reply