Trioza remota – Bolanica dębowa

Triozidae – Bolanicowate
Ubarwienie ciała intensywnie pomarańczowe lub żółto-pomarańczowe, u osobników z końca lata brunatno-pomarańczowe. Pierwsze trzy człony czułków żółto-pomarańczowe, pozostałe ciemne. Skrzydła przezroczyste. Nimfy bardzo odmienne od imagines, silnie spłaszczone, o głowie zlewającej się z resztą ciała – na dodatek każde z 5 stadiów larwalnych zauważalnie różni się od siebie; zawiązki skrzydeł pojawiają się w 3-im stadium. Rozwój odbywa się w drobnych, guzkowatych wyroślach na spodniej stronie liści dębów (zwykle od 5 do 11 galasów na jednym liściu).

Trioza

Łódzki Ogród Botaniczny 2019 Fot. Włodek Wypych

Łódź – BRUS 10.10.2020

  1. Status Pospolita; samce znacznie rzadsze od samic
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, aleje dębowe
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm. Wyrośla o średnicy 1 mm
  4. Aktywność. Imagines do odnalezienia przez cały rok; zimują zwykle na drzewach iglastych. Wyrośla od czerwca do początku października, jednak najliczniejsze w lipcu i sierpniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Soki  wysysane z liści dębów
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Włodek Wypych avidal
  9. Więcej o gatunku
Tr.remota

Łódzki Ogród Botaniczny 2019 – Świeżo wykluta, niewybarwiona postać dorosła Fot. Włodek Wypych

Łódzki Ogród Botaniczny 2019 Fot. Włodek Wypych

Łódzki Ogród Botaniczny 2019 Nimfa Fot. Włodek Wypych

Trioza

Łódzki Ogród Botaniczny 2019 Nimfa Fot. Włodek Wypych

Trioza

Łódzki Ogród Botaniczny 2019 Nimfa Fot. Włodek Wypych

Trioza nymph

Łódzki Ogród Botaniczny Nimfy 2019 Fot. Włodek Wypych


avidal

Leave a Reply