Tremex fuscicornis – Żaługa żółtoskrzydła

Siricidae – Trzpiennikowate
Znana także jako żaługa brzozowa. Samica – głowa i tułów czarne z mniej lub bardziej rozwiniętymi rdzawobrunatnymi akcentami. Żuwaczki czarne. Biodra i krętarze czarne. Odwłok czarnożółty – tergit 1 czarny, tergity 2 całkowicie żółty, lub czarnożółty, tergity 3-9 czarnożółte, tergit 10 zwykle niemal całkowicie żółty. Pokładełko widoczne, żółtobrązowe, krótsze od długości przedniego skrzydła. Uda częściowo czarne. Golenie i stopy żółte. Czułki dwubarwne – człony nasadowe i wierzchołkowy czerwonobrązowe, człony środkowe czarne. Skrzydła żółtobrązowo przyciemnione. Samiec niemal całkowicie czarny; u niektórych osobników występuje czerwonawe zabarwienie odwłoka. Jego golenie oraz przednie stopy są czerwonobrązowe.

T.fuscicornis

Łuków 26.08.2016 ♀ Fot. Ricosz

Tremex

Łuków 26.08.2016 ♀ Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Obecna w całym kraju, lokalnie liczna; mimo to nieczęsto obserwowana, zwłaszcza samce sporadycznie spotykane
  2. Biotop. Lasy, przydroża, ogrody, sady a także samotnie stojące, obumierające i martwe drzewa liściaste
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 15-40 mm. Długość ciała samca 15-30 mm
  4. Aktywność. Lipiec – wrzesień. Larwy przechodzą 2-3 letni okres rozwoju, w zależności od stanu zasiedlonego drewna (wysuszony materiał wydłuża rozwój)
  5. Lokalizacja. Lubelskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines zlizują soki wyciekające z ran na drzewach. Larwy żerują w drewnie martwych, bądź obumierających drzew liściastych – wymienia się brzozę, wierzbę, topolę, jesion, wiąz, robinię, orzech włoski, śliwę, gruszę, olszę, klon, buk, grab; w Polsce zasiedla głównie brzozę brodawkowatą. Młode larwy żywią się grzybnia porastającą ściany korytarza, w którym się rozwijają. Starsze larwy są ksylofagiczne, pożywiają się drzewnikiem
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju – Tremex magus, znacząco różni się ubarwieniem; samica jest wyraźnie ciemniejsza, o czarnym pokładełku i świetliście białych wierzchołkach czułków; skrzydła u tego gatunku są także ciemniejsze. Najbardziej podobny Tremex columba występuje w Ameryce Północnej. Przy braku opatrzenia można się także pomylić w przypadku Urocerus gigas
  8. Uwagi. Znanymi pasożytami larw są Ibalia jakowlewi i Megarhyssa vagatoria
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Ricosz

avidal

Leave a Reply