Siricidae – Trzpiennikowate

Duże i bardzo duże rośliniarki o walcowatym, wydłużonym, lecz masywnym ciele. Głowa duża, rozszerzająca się za oczami. Odwłok zakończony kolcem – u samców krótkim i trójkątnym , u samic długim i ostro zakończonym. Odwłok samicy dodatkowo wyposażony w długie pokładełko, u niektórych gatunków dorównujący długością reszcie ciała, a nawet znacznie tę długość przekraczające. Czułki nitkowate, co najmniej 12-członowe. Imagines są fitofagiczne, bądź żywią się pokarmem płynnym (nektar, spadź). Ksylofagiczne i mycetofagiczne larwy rozwijają się w chorych, usychających i powalonych drzewach iglastych. Mimo groźnego wyglądu nie są niebezpieczne; nie żądlą.
W Polsce 12 gatunków.

Leave a Reply