Urocerus gigas – Trzpiennik olbrzym

Siricidae – Trzpiennikowate
Głowa czarna z dwiema dużymi, nie stykającymi się ze sobą żółtymi plamami za oczami. Przedplecze czarne. Odwłok samicy żółto-czarny. Odwłok samca czerwono-żółty poza czarno-brunatnymi segmentami pierwszym i ostatnim. Pokładełko samicy osiąga do 2/3 długości ciała, ponieważ jednak osadzone jest w przedniej części spodniej strony odwłoka, nie wystaje poza odwłok dalej niż na 10-12 mm. Czułki żółte. Nogi w znacznej mierze żółte; tylne golenie samicy całkowicie żółte. Larwa biała z dużym, masywnym kolcem odwłokowym, pozbawiona oczu.

U gigas

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

U.gigas

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

Ur. gigas

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

Sine Wiry 29.07.2020 ♀

  1. Status. Pospolity, lecz niezbyt często obserwowany; zwłaszcza przebywające głównie w koronach drzew samce spotyka się rzadko. Występuje w całej Polsce
  2. Siedlisko. Lasy z udziałem drzew iglastych
  3. Wymiary. Długość ciała 15-40 mm. Samiec wyraźnie mniejszy od samicy
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień. Larwy przechodzą 3-5 letni okres rozwoju, w zależności od stanu zasiedlonego drewna (wysuszony materiał wydłuża rozwój)
  5. Lokalizacja. Bieszczady, Góry Sowie, łódzkie
  6. Pokarm. Imagines zlizują soki wyciekające z ran na drzewach. Żerujące w martwych drzewach iglastych (najchętniej w świerkach) larwy żywią się grzybami porastającymi ściany chodników
  7. Podobne. Urocerus fantoma i Urocerus augur, u którego żółte plamy za oczami są większe, tylne golenie samicy są dwubarwne (żółtoczarne), a przedplecze często bywa przynajmniej w części czerwono-brązowe
  8. Uwagi. Pasożytami larw są m.in. Ibalia leucospoides, Megarhyssa rixator, Rhysella approximatorRhysella obliterataRhyssa amoena i Rhyssa persuasoria
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Barnaba Marek W.Kozłowski avidal

Góry Sowie 12.06.2022 ♀ Fot. Barnaba

Lasy Rogowskie 16.06.2021 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

Sine Wiry 29.07.2020 ♀

Urocerus female.

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

Sine Wiry 29.07.2020 ♀

Urocerus female

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

Urocerus.

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

Urocerus

Las wiączyński 24.08.2016 ♀


avidal

Leave a Reply