Urocerus gigas – Trzpiennik olbrzym

Siricidae – Trzpiennikowate
Głowa czarna z dwoma dużymi, nie stykającymi się ze sobą żółtymi plamami za oczami. Przedplecze czarne. Odwłok samicy żółty poza tergitami 3-6, które są czarne. Odwłok samca czerwonożółty poza czarnobrunatnymi segmentami pierwszym i ostatnim. Pokładełko samicy osiąga do 2/3 długości ciała, ponieważ jednak osadzone jest w przedniej części spodniej strony odwłoka, nie wystaje poza odwłok dalej niż na 10-12 mm. Czułki żółte. Nogi w znacznej mierze żółte. Larwa biała z dużym, masywnym kolcem odwłokowym, pozbawiona oczu.

U gigas

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

U.gigas

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

Ur. gigas

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

Sine Wiry 29.07.2020 ♀

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz niezbyt często obserwowany; zwłaszcza przebywające głównie w koronach drzew samce spotyka się rzadko
  2. Biotop. Lasy z udziałem drzew iglastych
  3. Wymiary. Długość ciała 15-40 mm. Samiec wyraźnie mniejszy od samicy
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień. Larwy przechodzą 3-5 letni okres rozwoju, w zależności od stanu zasiedlonego drewna (wysuszony materiał wydłuża rozwój)
  5. Lokalizacja. Bieszczady, łódzkie – las wiączyński, gdzie spotkałem samicę wwiercającą się w powalone drzewo. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Imagines zlizują soki wyciekające z ran na drzewach. Żerujące w martwych drzewach iglastych (najchętniej w świerkach) larwy żywią się grzybami porastającymi ściany chodników
  7. Podobne. Urocerus fantoma i Urocerus augur, u których żółte plamy za oczami są większe, niemal się stykają, a przedplecze często bywa przynajmniej w części czerwonobrązowe
  8. Uwagi. Pasożytami larw są min. Ibalia leucospoides, Megarhyssa rixator,  Rhysella approximatorRhysella obliterataRhyssa amoena i Rhyssa persuasoria

Sine Wiry 29.07.2020 ♀

Urocerus female.

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

Sine Wiry 29.07.2020 ♀

Urocerus female

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

Urocerus.

Las wiączyński 24.08.2016 ♀

Urocerus

Las wiączyński 24.08.2016 ♀


avidal

Leave a Reply