Megarhyssa rixator – Zgłąb rynienkowaty

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Poprzednio pod nazwą Megarhyssa emarginatoria. Ciało czarne z białymi plamami na tułowiu i odwłoku; sporadycznie spotyka się brunatno ubarwione osobniki pozbawione jasnych plam na ciele. Środek śródplecza z dwiema białymi, podłużnymi smugami; brak białych smug barkowych. Tarczka i zatarczka oraz łuski skrzydłowe przynajmniej częściowo białe. Na bokach tergitów białe plamy o kształcie charakterystycznym dla gatunku; pierwszy segment odwłoka z plamami, lub całkowicie czarny. Pokładełko ciemnoczerwone do czarnego; podczas wwiercania się w drewno między tergitami 6 a 7/8 oraz pokładełkiem naciąga się błoniasta pętla.

Austria – Neunkirchen 17.05.2020 ♀ Fot. Michael Knapp

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowany; samce dwukrotnie liczniejsze od samic. Większość obserwacji z południa kraju LC
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane. Zwykle obserwowany na pniach jodeł i świerków oraz innych drzew iglastych
  3. Wymiary. Długość ciała samicy bez pokładełka 29-32 mm. Pokładełko 46-63 mm. Larwa dorasta przeciętnie do 25 mm. Poczwarka 21-39 mm. Długość przedniego skrzydła samicy 16-22 mm, samca 14-17 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce w całym kraju na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny, np. sok wyciekający z ran na drzewach. Larwy są parazytoidami larw Urocerus gigas, Urocerus augur, Xeris spectrum i Sirex juvencus
  7. Podobne. U mniejszych Rhyssa amoenaRhyssa persuasoria brak białych smug na środku śródplecza (zamiast nich pojawiają się smugi barkowe), a plamy na bokach tergitów mają odmienny kształt
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp
  9. M.rixator u Mateusza Sowińskiego

avidal

Leave a Reply