Urocerus augur – Trzpiennik jasny

Siricidae – Trzpiennikowate
Znany też jako trzpiennik ciemnogrzbiety. Głowa czarna z dwiema dużymi, niemal stykającymi się ze sobą żółtymi plamami za oczami. Przedplecze zwykle częściowo czerwonobrązowe. Odwłok samicy żółtoczarny, samca żółty. Pokładełko długie – mniej więcej tak długie jak przednie skrzydło. Czułki żółte. Nogi w znacznej mierze żółte; tylne golenie samicy od połowy długości do wierzchołka czarne. Przednie i środkowe golenie samca brązowoczarne. Larwa biała z dużym, masywnym kolcem odwłokowym, pozbawiona oczu.

Okolice Leska 07.08.2021 ♀ składająca jajapod korę jodły Fot. Andrzej Kucharski

Okolice Leska 07.08.2021 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Okolice Leska 07.08.2021 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Okolice Leska 07.08.2021 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 12-40 mm. Samiec wyraźnie mniejszy od samicy
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Imagines zlizują soki wyciekające z ran na drzewach. Żerujące w martwych drzewach iglastych (najchętniej w świerkach) larwy żywią się grzybami porastającymi ściany chodników
  7. Podobne. Urocerus fantoma ( krótsze pokładełko, przednie i tylne golenie samca żółte). U Urocerus gigas żółte plamy za oczami są mniejsze, przedplecze czarne, a tylne golenie całkowicie żółte
  8. Uwagi. Pasożytami larw są m.in. Ibalia leucospoidesMegarhyssa rixator, Rhysella approximatorRhysella obliterataRhyssa amoena i Rhyssa persuasoria
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Andrzej Kucharski

Okolice Leska 07.08.2021 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Leave a Reply