Dasytes plumbeus – Rościsz gałązkowiec

Melyridae
Oczy duże (zwłaszcza u samców), lekko wypukłe. Przedplecze węższe od podstawy pokryw, najszersze tuż za połową długości – u samicy przedplecze tak szerokie, jak glowa, u samca węższe od głowy. Tylne kąty przedplecza zaokrąglone. Pokrywy wydłużone, o zaokraglonych kątach barkowych, drobno punktowane na całej powierzchni. Pokrywy niekiedy z zielonym bądź brązowym, metalicznym polyskiem w przedniej części. Uda czarne, golenie i stopy żółtopomarańczowe. Czułki ciemne poza pomarańczowym członem 2; często pomarańczowe są także człony 1 i 3.

Rezerwat Las Natoliński 10.06.2021 ♀ Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy; imagines często obserwowane na kwiatach głogów i na baldachach
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-4.6 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec/sierpień. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines są melitofagiczne (żywią się pyłkiem kwiatowym). Drapieżne larwy polują w drewnie na larwy owadów ksylofagicznych
  7. Podobne. Przede wszystkim Dasytes aeratus, którego rozróżnienie na fotografiach terenowych jest zwykle niewykonalne. Także znacznie rzadszy Dasytes virens, u którego pierwsze trzy człony czułków są zawsze pomarańczowe (i nieco jaśniejsze niż u D.plumbeus)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikcji – Marek W.Kozłowski
  9. D.plumbeus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply