Diplazon pectoratorius – Pięknisk rubinowy

Ichneumonidae – Gąsienicznikowate
Głowa czarna; wewnętrzne krawędzie oczu jasno podkreślone. Scutum czarne z parą ciemnoczerwonych, rozmytych plam przy tylnej krawędzi oraz z jasną smugą barkową. Płytki boczne tułowia (pleuryty) czarne i czerwone. Scutellum rubinowo-czerwone. Odwłok czarny. Pokładełko bardzo krótkie, niedostrzegalne na fotografiach terenowych. Biodra i uda w znacznej mierze czerwone; kolana perłowo-białe lub perłowo-żółte. Tylne golenie perłowo-żółte z przyciemnionymi wierzchołkami. Tylne stopy czarne; stopy pierwsze i drugiej pary nóg żółtawe poza czarnym wierzchołkiem ostatniego członu.

Francja – Oxelaëre 19.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 19.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, polany, łąki,
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 5-8 mm
  4. Aktywność. Lipiec – październik
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw bzygowatych
  7. Podobne. Ubarwienie scutum i nóg wyróżnia go spośród innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 19.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Oxelaëre 19.04.2022 Fot. Marie Lou Legrand


Rodzaj Diplazon - Pięknisk


avidal

Leave a Reply