Gerris spp. – Nartniki

Gerridae – Nartnikowate
Ciało smukłe, w większości brązowe. Przednie nogi chwytne, stosunkowo krótkie, załamane. Nogi środkowe i tylne dłuższe od ciała, rozstawione na krzyż; tylne uda tej samej długości co uda środkowe, lub nieznacznie krótsze. Pierwszy człon czułków o długości mniej więcej równej długości członów 2 i 3 łącznie. Osobniki zimujące potrafią latać. Osobniki pokolenia letniego zwykle nie latają. W Polsce 8 trudnych do odróżnienia gatunków.

ŁOB 08.07.2011 W towarzystwie skoczogonków

ŁOB 08.07.2011 W towarzystwie skoczogonek

ŁOB 08.07.2011 Ze złowionym, bliżej niezidentyfikowanym chrząszczem

ŁOB 08.07.2011 Ze złowionym, bliżej niezidentyfikowanym chrząszczem

Park Poniatowskiego 11.04.2011 Z wyjątkowo dużą zdobyczą - wioślakiem Corixa sp.

Park Poniatowskiego 11.04.2011 Z wyjątkowo dużą zdobyczą – wioślakiem Corixa sp.

Park Poniatowskiego 11.04.2011 Z wyjątkowo dużą zdobyczą - wioślakiem Corixa sp.

Łódź – Park Poniatowskiego 11.04.2011

  1. Status Przynajmniej niektóre gatunki pospolite – w tym nartnik duży Gerris lacustris i nartnik powierzchniowiec Gerris gibbifer
  2. Siedlisko. Stawy, bajora, a nawet leśne kałuże; preferuje wody stojące, ewentualnie wolno płynące
  3. Wymiary. Długość ciała 10-17 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik. Zimuje imago wśród roślinności nabrzeżnej
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Owady żyjące w wodzie, lub owady lądowe, oraz pajęczaki i inne bezkręgowce, które spadną na taflę wody; chętnie pożerają larwy komarów
  7. Podobne. 2 krajowe gatunki z rodzaju Aquarius różnią się proporcjami członów czułków; 1 człon jest wyraźnie dłuższy od członów 2 i 3 łącznie. Limnoporus rufoscutellatus ma tylne uda zdecydowanie dłuższe od ud środkowej pary nóg
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Łódzki Ogród Botaniczny 16.04.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 16.04.2015 W towarzystwie pchliczki wodnej Podura aquatica


avidal

Leave a Reply